Μέτρα & Σταθμά   ::   A/C Αυτοκινήτου   ::   A/C Split   ::   Οικιακής χρήσης    ::   Επαγγελματικής χρήσης    ::   Βιομηχανικής χρήσης    ::   Εξαερισμού    ::   Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί    ::   Ηλεκτροκινητήρες    ::   Συστήματα καταγραφής
 
 
     

Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί

Όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατό σε ένα τόσο μικρό άρθρο, να συμπεριληφθεί η γνώση που απαιτείται από τον σύγχρονο ψυκτικό, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας μοντέρνας ψυκτικής εγκατάστασης, η οποία στηρίζει τη λειτουργία της πάνω στην ηλεκτρονική τεχνολογία.
Ωστόσο θα γίνει μια γρήγορη αναφορά, πάνω στις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να κάνει κτήμα του, κάθε επαγγελματίας ψυκτικός που θέλει να έχει θέση όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον της ψύξης, σε βάθος χρόνου πέραν της πενταετίας.

Από ηλεκτρονικής άποψης λοιπόν, μια ψυκτική εγκατάσταση έχει ως ζωτική ανάγκη ένα σωστό σύστημα ελέγχου, το οποίο θα καθορίσει όχι μόνο με επιτυχία, αλλά και με σεβασμό προς τον πελάτη και το περιβάλλον λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας, την λειτουργία της μονάδας με στόχο το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύστημα ελέγχου χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε σύνθετη διάταξη, μηχανική, ηλεκτρική, ηλεκτρονική, ή και συνδυασμός όλων των ανωτέρω, που επεξεργάζεται σήματα μεταβλητών ψηφιακά, αναλογικά, ή συνδυασμό και των δύο και βάσει της δικής μας σχεδίασης δίνει αυτόματα τις κατάλληλες εντολές με στόχο κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η είσοδος των μεταβλητών σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου μπορεί να γίνει με δύο είδη σημάτων:

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Σαν ψηφιακά σήματα χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία έρχονται με «ψηφιακή» μορφή, δηλαδή Ο ή 1. Στον αυτοματισμό αυτά τα σήματα δεν είναι άλλα από επαφές ανοιχτές (κατάσταση Ο) ή
κλειστές (κατάσταση 1).

Ενδεικτικά στην ψυκτική εγκατάσταση τέτοια σήματα παίρνουμε:

α) από τις επαφές των πρεσσοστατών, για να καταλάβουμε ότι η πίεση σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του κυκλώματος έφτασε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, ή την ξεπέρασε (προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

β) από τα θερμικά των κινητήρων, για να καταλάβουμε ότι το ρεύμα είναι άνω του επιτρεπομένου και να προστατεύσουμε τον κινητήρα.

γ) από μηχανικούς θερμοστάτες, για να καταλάβουμε ότι η θερμοκρασία σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο έφτασε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, ή την ξεπέρασε (προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

δ) από τερματικούς διακόπτες, για να καταλάβουμε ότι έχει γίνει μία μηχανική κίνηση π.χ. άνοιξε η πόρτα του θαλάμου του ψυγείου.

to the top

Αναλογικά σήματα

Σαν αναλογικά σήματα χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία έρχονται με την μορφή κάποιας ηλεκτρικής μεταβλητής, κατάλληλης για επεξεργασία από το σύστημα και αντιστοιχούν γραμμικά στην προς μέτρηση μεταβλητή.

Στην περίπτωση αυτή το σύστημα ελέγχου δεν βλέπει απλά το άνοιγμα (Ο) ή το κλείσιμο (1) μιας επαφής σε κάποια συγκεκριμένη τιμή της μεταβλητής, αλλά «καταλαβαίνει» παρακολουθεί ακριβώς την τιμή της μεταβλητής και βάσει κάποιου προγράμματος που ακολουθεί κάνει κάποιες ενέργειες σε διάφορες τιμές της μεταβλητής.

Τα αναλογικά σήματα τα παίρνουμε από τα γνωστά μας Αισθητήρια.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

Υπάρχουν δύο ειδών αισθητήρια, τα ενεργητικά και τα παθητικά. Ενεργητικά είναι τα αισθητήρια τα οποία έχουν ανάγκη τροφοδοσίας με ρεύμα για να λειτουργήσουν, και βγάζουν ένα ηλεκτρικό
αναλογικό και γραμμικό σήμα.

Τα ενεργητικά αισθητήρια παράγουν αναλογικά σήματα από τα οποία τα πλέον συνήθη έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

1) 0-1 V dc
2) 0–10 V dc
3) 0-20 mA
4) 4-20 mA

Παθητικά είναι τα αισθητήρια τα οποία δεν χρειάζονται τροφοδοσία ρεύματος για να λειτουργήσουν, και απλώς παράγουν μία μεταβλητή.

Συνήθως είναι αισθητήρια θερμοκρασίας, τα οποία με τις αλλαγές της θερμοκρασίας μεταβάλουν την ωμική τους αντίσταση.

Τα πλέον συνήθη στην ψύξη παθητικά αισθητήρια θερμοκρασίας είναι:

1) Pt 100 (Αισθητήριο πλατίνας με ωμική αντίσταση 100Ω στους 0οC). Χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες από –100 - 400oC

2) Pt 1000 (Αισθητήριο θερμοκρασίας με ωμική αντίσταση 1000Ω στους 0οC). Χρησιμοποιείται στην ίδια περιοχή θερμοκρασιών ιδιαίτερα σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αισθητηρίου και οργάνου.

3) PTC (Αισθητήριο ημιαγωγού που μεταβάλει την ωμική του αντίσταση ανάλογα με την θερμοκρασία). Χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες από –50 - 90oC

4) NTC (Αισθητήριο ημιαγωγού που μεταβάλει την ωμική του αντίσταση αντιστρόφως ανάλογα με την θερμοκρασία). Χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες από –50 - 90oC, και παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης από το PTC. Τα αισθητήρια, ενεργητικά και παθητικά συνεργάζονται με ηλεκτρονικά όργανα.

Τα σήματά τους συνδέονται στις αναλογικές εισόδους των οργάνων. Αντίστοιχα τα ψηφιακά σήματα, συνεργάζονται με ηλεκτρονικά όργανα. Τα σήματά τους συνδέονται στις ψηφιακές εισόδους των οργάνων.

Τα ηλεκτρονικά όργανα, επεξεργάζονται τα δεδομένα των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων βάσει του προγράμματος το οποίο έχουν στην μνήμη τους, και δίνουν τις ανάλογες εντολές στις ψηφιακές και αναλογικές εξόδους που διαθέτουν.

Οι εντολές αυτές αξιοποιούνται από τις διάφορες διατάξεις που έχουμε συνδέσει και οδηγούν το σύστημα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, π.χ. θερμοκρασία θαλάμου –20oC. Οι αναλογικές έξοδοι είναι και αυτές σήματα αναλογικά και από ηλεκτρική άποψη έχουν ακριβώς την ίδια μορφή που έχουν και τα σήματα των ενεργών αισθητηρίων.

Η μόνη διαφορά τους είναι, ότι η τιμή τους δεν προέρχεται από κάποια μεταβλητή, αλλά είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας των σημάτων στις εισόδους - αναλογικές και ψηφιακές - του οργάνου με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει το όργανο.

Οι ψηφιακές έξοδοι είναι συνήθως επαφές των ρελέ του οργάνου τις οποίες χρησιμοποιούμε ως εντολές. Σε ειδικές περιπτώσεις ως ψηφιακές εξόδους, έχουμε συγκεκριμένη τάση προερχόμενη από triac (τράϊακ), οπότε σαν κατάσταση Ο έχουμε τάση 0V και σαν κατάσταση 1 έχουμε τάση π.χ. 24V ac (εναλλασσόμενο), με την οποία ενεργοποιούμε κάποιο πηνίο ρελέ. Η κατάστασή τους Ο ή 1, είναι και αυτό αποτέλεσμα επεξεργασίας των σημάτων στις εισόδους - αναλογικές και ψηφιακές - του οργάνου με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει το όργανο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό όλων των ηλεκτρονικών οργάνων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό παραμέτρων που πολλές φορές να φαίνονται άχρηστες σε μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι κατασκευαστές προσπαθούν να προσφέρουν όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες έτσι ώστε να γίνουν αυτά αποδεκτά από μεγαλύτερο μέρος της
αγοράς.

Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Η καλή, σωστή & λεπτομερής γνώση χρήσης ενός ηλεκτρονικού
οργάνου, είναι αυτή η οποία καθορίζει την επιτυχία στο αποτέλεσμα, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού στο μέγιστο δυνατό βαθμό, κι όχι απλώς η χρήση αυτού.

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, δύο πανομοιότυπες εγκαταστάσεις με τον ίδιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να έχουν μεγάλες διαφορές στη λειτουργία τους, που ξεκινάνε από απλή διαφορά κατανάλωσης ενέργειας, και φτάνουν μέχρι την αποτυχία της μιας να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η ακόμα και την βλάβη αυτής από κακή ρύθμιση των παραμέτρων του (ηλεκτρονικού εν προκειμένω) συστήματος ελέγχου. Είναι λοιπόν υψηλής αν όχι στρατηγικής σημασίας για τον ψυκτικό του σήμερα και του αύριο, η γνώση των βασικών αρχών των ηλεκτρονικών, προκειμένου να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που του παρέχονται στη δουλειά του μέσω της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας, και φυσικά η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC), καθώς είναι πλέον καθημερινότητα, τα ηλεκτρονικά όργανα που προορίζονται για ψυκτικές εφαρμογές, να συνδέονται
με PC για ευκολότερη διαχείριση και συλλογή δεδομένων από την ψυκτική εγκατάσταση.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

Ο αυτοματισμός στην ψύξη και αργότερα στον κλιματισμό, ξεκίνησε με μηχανικά και ηλεκτρομηχανικά μέσα και εξελισσόμενος προστέθηκαν και πνευματικά συστήματα αυτοματισμού. Στους μεγάλους φυγοκεντρικούς ψύκτες στον κλιματισμό είχαν προστεθεί από παλιά, πριν τα τρανζίστορ, ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί με λυχνίες για τον έλεγχο της αποδόσεως και την προστασία του ψύκτη. Τα πνευματικά συστήματα, κυρίως στον κλιματισμό, είχαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, μέχρι που έκαναν την εμφάνιση τους τα νέα ηλεκτρονικά με τραζίστορς, triac, ολοκληρωμένα κλπ, όπου, μαζί με την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε κυριολεκτικά επανάσταση στον αυτοματισμό των ψυκτικών και κλιματιστικών συστημάτων, όπως και γενικότερα στον αυτοματισμό κάθε εφαρμογής, από τα αυτοκίνητα και τα πλοία μέχρι τα αεροπλάνα και τα διαστημόπλοια και από τις γραμμές παραγωγής μέχρι τις επικοινωνίες δημιουργώντας χιλιάδες δυνατότητες για κάθε εφαρμογή.

Επικεντρώνοντας στους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς στην ψύξη, βλέπουμε τις πρώτες ηλεκτρονικές εφαρμογές που έκαναν την εμφάνιση τους σε αντικατάσταση των μηχανικών θερμοστατών
με ηλεκτρονικούς θερμοστάτες, παρέχοντας άμεση ρύθμιση μεγάλης ακρίβειας και πολύ μικρού διαφορικού που ήταν αδύνατο να επιτευχθεί με τους ηλεκτρομηχανικούς θερμοστάτες.

Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, προσθέτοντας λίγη μνήμη παραπάνω και αλλάζοντας και το software, εξελίχτηκαν σε ελεγκτές, ελέγχοντας, όχι μόνον την θερμοκρασία του ψυγείου, αλλά με ένα δεύτερο αισθητήριο και μια σειρά χρονοδιακόπτες, ελέγχουν την έναρξη της απόψυξης, την λήξη της απόψυξης, τους συναγερμούς από άνοδο ή κάθοδο πέραν του επιθυμητού της θερμοκρασίας την προστασία του συμπιεστού από συχνές εκκινήσεις και πολλά άλλα και με κόστος πάρα πολύ μικρό, εάν τα συγκρίνουμε με ίδιες λειτουργίες χρησιμοποιώντας θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες, ηλεκτρονόμους κλπ.

Στην συνέχεια, είχαμε ελεγκτές θερμοκρασίας, με περισσότερα του ενός βήματος, για ψύξη και για θέρμανση, αναλογικούς κλπ. Ακόμη, πρεσσοστάτες, υγροστάτες, μεγαλύτερους ελεγκτές για τον έλεγχο συμπιεστών και ανεμιστήρων συμπυκνωτών, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, σταθερών πιέσεων κλπ, όπως επίσης ρουτίνες αυτοδιάγνωσης.

Αυτοματισμοί

Τέλος, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα PLC ήρθαν και έδωσαν νέα ώθηση στους ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς με την εμφάνιση των δικτύων, την πρόσβαση στην εγκατάσταση με κωδικό, την καταγραφή των θερμοκρασιών, των συναγερμών, οποιουδήποτε δεδομένου, αλλαγής παραμέτρου, επικοινωνίας με την εγκατάσταση, τον απομακρυσμένο έλεγχο ή επιτήρηση μέσω κοινής τηλεφωνικής
γραμμής, μέσω κινητής τηλεφωνικής γραμμής (GSM) ή internet.

Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες μια κατηγορία είναι οι ελεγκτές που λειτουργούν αυτόνομα και παραμετροποιούνται τοπικά στον ίδιο τον
ελεγκτή.

Μια άλλη κατηγορία είναι οι ελεγκτές, που επίσης λειτουργούν αυτόνομα αλλά προγραμματίζονται, είτε τοπικά μέσω ενός χειροπρογραμματιστή ή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τέλος μέσω ενός δικτύου τοπικά ή απομακρυσμένα, μέσω κοινής τηλεφωνικής γραμμής, μέσω κινητής τηλεφωνικής γραμμής (GSM) ή internet.

Η ρύθμιση ή παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών ελεγκτών είναι γενικά μια εύκολη υπόθεση για κάθε ψυκτικό, είναι δε ακόμα πιο εύκολη, εάν η εργασία γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή φορητού ή γραφείου ιδιαίτερα εάν έχει κάποιες γνώσεις Αγγλικών έως ότου εξελληνισθούν τα προγράμματα αυτά.

Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής αποτελείται από μια σειρά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπου εκεί έχει αποθηκευθεί και το πρόγραμμα λειτουργίας του και σε μια σειρά εισόδων είτε ψηφιακών είτε αναλογικών, ή ψηφιακών και αναλογικών, από όπου συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αφού τις επεξεργασθεί με το πρόγραμμα και τους αλγόριθμους που υπάρχουν στο πρόγραμμα αποφασίζει, τι ενέργειες θα γίνουν από τις εξόδους που μπορεί να είναι ψηφιακές ή αναλογικές ή ψηφιακές και αναλογικές, όπου με την σειρά τους ελέγχουν τα διάφορα μέρη τις εγκατάστασης.

Τα ιστορικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό ελεγκτή, μας οδηγούν ασφαλώς στις ορθές αποφάσεις για τις ρυθμίσεις ή παραμετροποιήσεις που πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η ρύθμιση ή παραμετροποίηση γίνεται άμεσα, π.χ. επιλέγοντας την αριθμητική τιμή που επιθυμούμε στον θερμοστάτη, χωρίς να απαιτείται όπως παλιά με τους μηχανικούς θερμοστάτες να κάνουμε μια πρώτη ρύθμιση για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία να κάνουμε μια νέα διόρθωση και ούτω καθ’ εξής, έως ότου φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ίδιο γίνεται με την πίεση, την υγρασία, την υπερθέρμανση, την υπόψυξη την επιλογή ψυκτικού ρευστού και οποιοδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε, αισθητήριο ή παράμετρο που διαθέτει το πρόγραμμα.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να εισάγουμε λογικούς τελεστές, καταστάσεις, κλπ. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κάνει την ρύθμιση προηγούμενα στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο μας, ή ακόμα πιο εύκολα να αντιγράψουμε όλα τα δεδομένα από μία μνήμη ή ένα αρχείο από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον ελεγκτή, εφόσον είναι ακριβώς οι ίδιες απαιτήσεις, αλλά και εάν υπάρχουν κάποιες διαφορές, αντιγράφουμε τα δεδομένα και ακολούθως εισάγουμε τις όποιες αλλαγές επιθυμούμε, κερδίζοντας χρόνο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και απομακρυσμένα να εισάγουμε τις παραμέτρους ή να στείλουμε ένα αρχείο παραμέτρων που ήδη έχουμε από μια άλλη εγκατάσταση, ή έχουμε ήδη δημιουργήσει στον υπολογιστή μας.

Τα οφέλη από την χρήση ηλεκτρονικών ελεγκτών είναι πολλά, ενδεικτικά αναφέρω μερικά σημαντικά, όπως το χαμηλότερο κόστος, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο (στο βαθμό που είναι εφικτό) κόστος αυτοματισμού με κλασσικό τρόπο, τη μείωση του χρόνου εργασίας, τη μείωση του χρόνου συντήρησης, την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, την πλέον μακροχρόνια συντήρηση και καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και βέβαια, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος (καθ’ όσον η κατανάλωση ενέργειας είναι ρύπανση) και την επιστροφή των χρημάτων πίσω σε κάποιες περιπτώσεις που το κόστος της εγκατάστασης του αυτοματισμού είναι μεγαλύτερο από κάποιο συμβατικό αυτοματισμό.

Η επιλογή του κατάλληλου αυτοματισμού είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, που ξεκινά από την καλή κατανόηση των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στις απαιτήσεις και την ποιότητα αλλά και χωρίς να προμηθευόμαστε εξοπλισμό που υπερβαίνει τις ανάγκες μας και τέλος η επιλογή του εξοπλισμού να είναι από ένα εργοστάσιο με κύρος, παράδοση, εξειδίκευση και μακροχρόνια παραγωγή του ανωτέρω εξοπλισμού, όπως γίνεται (ή πρέπει να γίνεται) και για κάθε άλλη προμήθεια.

Ένα τμήμα του ηλεκτρονικού αυτοματισμού είναι η παρακολούθηση και η καταγραφή της θερμοκρασίας των ψυκτικών θαλάμων, όπως απαιτείται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας με εγκεκριμένα συμβατικά καταγραφικά χάρτου ή εγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταγραφικά.

Η καταγραφή της θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου πρέπει να γίνεται ανά 15 λεπτά (είναι το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα) και φύλαξη για ένα έτος των καταγραφών σε χαρτί ή στη μνήμη του καταγραφικού, για τουλάχιστο ένα χρόνο και συνέχιση των καταγραφών με την μέθοδο FIFA. Εδώ σημειώνουμε ότι, για να εγκριθεί κάποιο ηλεκτρονικό καταγραφικό πρέπει να έχει σταλεί βεβαίωση από τον κατασκευαστή περί του ότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο να παραβιασθεί ή αλλοιωθεί το αρχείο των καταγραφών του.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη γίνονται συζητήσεις σε επιτροπές για την ανάγκη και μιας δεύτερης καταγραφής ανά θάλαμο με ένα αισθητήριο προσομοίωσης της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του προϊόντος, παράλληλα με το σημερινό αισθητήριο καταγραφής της θερμοκρασίας του αέρα του ψυκτικού θαλάμου.

Tι είναι τα PLC’s?

Ένα PLC, είναι μία αυτόνομη προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας διαφόρων σημάτων, δηλαδή ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων-εξόδων.
Εφαρμογές όπως, ψύξη-θέρμανση, ενεργοποίηση-απενεργοποίηση ρελέ βαλβίδων και ενδεικτικών λυχνιών, έλεγχος PID, έλεγχος κινήσεως αξόνων-Motion Control- κ.α., γίνονται με τον καλύτερο τρόπο μέσω PLC.

Τρόπος λειτουργίας.

Τα PLC χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Τα Modular, αυτά δηλαδή όπου το τροφοδοτικό, η CPU και οι διάφορες κάρτες εισόδων-εξόδων και δικτυώσεως είναι ξεχωριστά η μία από την άλλη και όπου όλες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη επάνω σε ειδικό φορέα, ο οποίος μέσω του τροφοδοτικού, τροφοδοτεί αυτές τις κάρτες συνήθως με 5VDC. Αυτή η τροφοδοσία είναι αναγκαία για την επικοινωνία όλων των καρτών με την CPU.

Τα Compact PLC είναι αυτά, όπου η τροφοδοσία, η CPU, η μονάδα εισόδων και η μονάδα εξόδων είναι μαζί στο ίδιο Module.

Εάν απαιτείται κάποια δικτύωση ή επεξεργασία ειδικών σημάτων, π.χ. από αισθητήρια θερμοκρασίας ή άλλα αναλογικά σήματα, τότε μπορούν και σε αυτά τα PLC να συνδεθούν ως Slaves και άλλες κάρτες που μπορούν βεβαίως να θεωρηθούν κάρτες επέκτασης. Τα προς επεξεργασία σήματα, δηλαδή οι είσοδοι, συρματώνονται στις εισόδους του PLC και μέσω του προγράμματος που έχει εισαχθεί στην CPU του, είναι πλέον δυνατός ο έλεγχος των εξόδων της εφαρμογής, ότι και αν είναι αυτές, π.χ. ρελέ, βαλβίδες, λυχνίες, σερβοενισχυτές, αναλογικές βαλβίδες, ενδεικτικά όργανα, κ.α.

Από την στιγμή που θα ενεργοποιηθεί ένα σήμα εισόδου, το σήμα αυτό μεταφέρεται και αποθηκεύεται στην μνήμη των εισόδων. Το πρόγραμμα εκτελείται κυκλικά, σαρώνοντας μία προς μία τις εντολές του προγράμματος και αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εξόδων. Όταν ενεργοποιηθεί μία έξοδος, το σήμα αυτό μεταφέρεται πρώτα στην μνήμη εξόδων και κατόπιν στο ρελέ ή το τρανζίστορ της εξόδου. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η απομνημόνευση των καταστάσεων εισόδων-εξόδων αλλά και τιμών ανά πάσα χρονική στιγμή εντός του PLC.

Τοποθέτηση.

Οι γνώσεις που απαιτούνται για την καλωδίωση αλλά και τον προγραμματισμό ενός PLC, εξαρτώνται από το κατά πόσο ένας τεχνικός ή μηχανικός έχει εντρυφήσει στο αντικείμενο αυτό. Ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της εφαρμογής, ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των σημάτων ή τις απαιτήσεις της εφαρμογής, μπορεί ο προγραμματισμός και η εγκατάσταση να θεωρηθεί από πολύ απλή έως πολύ δύσκολη.

Γενικά όμως εφαρμογές μικρομεσαίου μεγέθους μπορούν να έλθουν σε πέρας και από ψυκτικούς, τόσο στον προγραμματισμό όσο και στην περάτωση της καλωδίωσης. Βέβαια η ιδανικότερη λύση θα
ήταν η καλωδίωση να γίνει από ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό, ο οποίος να έχει και πτυχίο ηλεκτρολόγου, για αποφυγή ατυχημάτων.

Πως γίνονται οι ρυθμίσεις.

Ένα PLC, ρυθμίζεται ή καλύτερα προγραμματίζεται μέσω ειδικού λογισμικού και με την βοήθεια Η/Υ. Υπάρχει ειδικό καλώδιο το οποίο συνδέει το PLC με τον H/Y. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται, δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού του ελεγκτή σε διάφορες γλώσσες οι οποίες παρουσιάζονται
παρακάτω:

>Ladder ή γλώσσα επαφών
>SFC, Sequential Flow Chart
>STL, Statemant List
>FBD, Function Block Diagram
>ST, Structured Text

Όμως, στην διαδικασία λειτουργίας του PLC, μπορεί κανείς να επέμβει και μέσω ενός HMI (Human Machine Interface), δηλαδή οθόνης που επιτρέπει την επικοινωνία PLC και ανθρώπου. Όλες οι ρυθμίσεις -αλλαγή Set Points, μηνύματα, Alarm καταστάσεις- ακόμα και το πρόγραμμα, μπορούν να αλλάζουν μέσω μίας τέτοιας οθόνης HMI που στην ουσία γίνεται ο ενδιάμεσος φορέας -Ιnterace- μεταξύ PLC και ανθρώπου.

Ποια βήματα εκτελούνται από το σύστημα των PLC’s.

Το PLC λειτουργεί ως αναφορά την επεξεργασία του προγράμματος, με βάση την διαδοχική επεξεργασία των εντολών του προγράμματος κυκλικά -Cyclic Operation-. Δηλαδή η κάθε μία εντολή,
γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τον επεξεργαστή της CPU, ο οποίος αναλαμβάνει να ελέγχει ανά πάσα χρονική στιγμή την σύγκριση του επιθυμητού με το πραγματικό. Αυτός ο συνεχής έλεγχος από την πρώτη έως την τελευταία εντολή, γίνεται σε κάποιο χρόνο, ο οποίος καλείται χρόνος κύκλου -Cycle Time-.

Ποιες εργασίες αναλαμβάνονται από ένα σύστημα PLC.

> Συνεχής έλεγχος της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης με σύγκριση αναλογικών μεγεθών, όπως θερμοκρασία, πίεση, στάθμη υγρού.

> Διαχείριση υλικών (έλεγχος μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας παραγωγής από μία και μόνο εργαλειομηχανή).

> Επίβλεψη λειτουργίας και διάγνωση σφαλμάτων.

> Επίβλεψη λειτουργίας μηχανών συσκευασίας.

> Έλεγχος διαδοχής των ενεργειών που πραγματοποιεί ένα πλήθος εργαλειομηχανών για την συνολική ολοκλήρωση μιας διεργασίας.

> Επίβλεψη λειτουργίας κλιβάνων και στεγνωτήρων.

> Επίβλεψη λειτουργίας μηχανών συναρμολόγησης και ταινιόδρομων.

> Επίβλεψη λειτουργίας κινητήρων και αντλιών.

> Ρομποτικά συστήματα.

> Έλεγχοι ακολουθιών.

> Γενική επίβλεψη και συστήματα ασφαλείας, πυρασφάλειας κ.τ.λ.

Ποιες ανάγκες καλύπτει η χρήση PLC.

Ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής μπορεί να επιλύσει θέματα αυτοματισμού τα οποία παλιά, αλλά και σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρολόγων αλλά και των ηλεκτρονικών,  προσπαθεί να τα επιλύσει κάνοντας χρήση της συμβατικής τεχνολογίας, δηλαδή γίνεται ακόμη χρήση των ρελέ στα βοηθητικά κυκλώματα.

Γενικά, οι ανάγκες που μπορεί να καλύψει ένα PLC είναι πάρα πολλές και δύσκολο να περιγραφούν σε λίγες παραγράφους. Συνοπτικά, ένα PLC, καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών που απαιτούν λύσεις με αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποιες παράμετροι θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος PLC.

Οι παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος PLC είναι, κατ’ αρχήν ο αριθμός εισόδων και εξόδων που απαιτεί η εφαρμογή, δηλαδή ο αριθμός των σημάτων που θα πρέπει να οδηγήσουμε στην είσοδό του και ο αριθμός των σημάτων που θα πρέπει να οδηγεί το PLC στην έξοδο του.

Επίσης, η τάση τροφοδοσίας του, αν θα είναι AC ή DC, η μνήμη (χωρητικότητα και είδος) της CPU, όπως και οι χρόνοι επεξεργασίας (scan time, cycle time). Επίσης σημαντική παράμετρος είναι τα πιστοποιητικά που πρέπει να διαθέτουν. Εάν τα σήματα εισόδου είναι AC ή DC. Το είδος των εξόδων, αν πρέπει να είναι ρελέ ή τρανζίστορ. Εάν το σύστημα πρόκειται μελλοντικά να επεκταθεί, ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για τις ικανότητες της CPU. Εάν υπάρχει ανάγκη δικτύωσης σε συγκεκριμένο δίκτυο, π.χ. Prol bus, CC Link, I/O Link, CAN Bus κ.ο.κ.

Βασικές λειτουργίες του συστήματος (αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων)

Η επεξεργασία των σημάτων γίνεται από την CPU (κεντρική μονάδα επεξεργασίας). Αφού τα σήματα εισόδου (τα οποία λαμβάνονται από διάφορα αισθητήρια, μπουτόν, τερματικούς, παλμογεννήτριες κ.τ.λ.) αποθηκευτούν σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης, μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU).

Τα σήματα αυτά επεξεργάζονται βάσει του προγράμματος που είναι αποθηκευμένο στην
μνήμη του PLC. Το πρόγραμμα αποθηκεύεται σε RAM, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει αλλαγές. Το αποτέλεσμα της λογικής επεξεργασίας των σημάτων μεταφέρεται στην μνήμη εξόδου και από εκεί στις κλέμμες εξόδου.

Σε ποιες εγκαταστάσεις προτείνεται ή είναι απαραίτητη η χρήση συστήματος PLC.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις, προτείνεται η χρήση συστήματος PLC, διότι ο έλεγχος της εγκατάστασης παύει σιγά-σιγά να υφίσταται με τον κλασσικό αυτοματισμό. Με το PLC έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων, αφού οι τιμές είναι χαμηλότερες από ότι στο παρελθόν, επίσης μείωση χώρου σε σχέση με τους πίνακες του κλασσικού αυτοματισμού, καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη ευελιξία, αφού με μόνο μια συσκευή μπορούν να προγραμματιστούν διαφορετικές εφαρμογές και να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες, κάτι που ο κλασσικός αυτοματισμός δεν μπορεί εύκολα να κάνει. Επίσης, μειώνεται η ανάγκη για μεγάλο αριθμό ηλεκτρολογικού σχεδίου, αφού τα βοηθητικά ρελέ δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Μειώνεται δηλαδή το γνωστό Documentation της εφαρμογής.

Ποιό είναι το κόστος και πώς βοηθά μακροπρόθεσμα
την επιχείρηση η χρήση των PLC’s.

Το κόστος των PLC’s εξαρτάται από τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και την εφαρμογή την οποία θέλει να καλύψει. Ανάλογα με τον αριθμό εισόδων -εξόδων του PLC, που χρειάζεται η εφαρμογή. Η τιμή του μπορεί να κυμαίνεται από 100-200 Ε ή έως και χιλιάδες ευρώ.

Τα παρακάτω πλεονεκτήματα των PLC’s μας πείθουν ότι η βοήθεια σε μία επιχείρηση είναι, όχι μόνο μακροπρόθεσμη αλλά και άμεση.

> Η ίδια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

> Έχει την δυνατότητα εύκολης επέμβασης στο σύστημα και αλλαγής της λειτουργίας του ή κάποιου μέρους αυτής σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής ή λειτουργίας.

> Επιδέχεται πολύ πιο εύκολα επέκταση εισόδων και εξόδων και λύνει το πρόβλημα της επάρκειας επαφών ρελέ, χρονικών, διακοπτών κ.τ.λ.

> Ο χρήστης έχει μεγάλη ευκολία στον εντοπισμό των βλαβών, επειδή υπάρχουν LED σε κάθε ενεργοποίηση εισόδου ή εξόδου.

> Υπάρχει έλεγχος της ροής του προγράμματος με την βοήθεια μιας προγραμματίστριας συσκευής και ενός εκτυπωτή.

> Έχουμε οικονομία χώρου και συντήρησης διότι δεν υπάρχουν μηχανικές επαφές.

> Έχουμε οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

> Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι ανθεκτικά σε σκόνη, υγρασία, κραδασμούς και βιομηχανικό θόρυβο.

> Δεν χάνει το πρόγραμμα του, δηλαδή είναι μονίμως ενημερωμένο.

> Μπορεί να συνδεθεί με περιφερειακές μονάδες, υπολογιστές ή άλλα συστήματα, όπως και με δίκτυα υπολογιστών.

> Μπορούμε να διατηρήσουμε βιβλιοθήκη με προγράμματα χρησιμοποιώντας ΕEPROM.

> Η εγκατάστασή του σε πίνακες αυτοματισμού είναι μια οικονομικά συμφέρουσα λύση.

to the top

Αυτοματισμοί σε Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

Οι αυτοματισμοί σε Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Αέρα – Νερού εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ενώ γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη από την δεκαετία του 1980 και μετά. Σε αυτό βοήθησε η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων και Υπολογιστών. Η σκοπός της Κ.Κ.Μ. είναι να ρυθμίσει στον χώρο που ελέγχει τις καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας και ανανέωσης αέρα. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε κτίρια γραφείων, εστιατόρια, κινηματογράφους, κέντρα διασκέδασης, νοσοκομεία και χώρους παραγωγής, ενώ η χρησιμοποίηση τους σε κατοικίες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς την χρησιμοποίηση αυτοματισμών, όπου εκτός από την ρύθμιση των βασικών συνθηκών άνεσης, προτεραιότητα έχει και η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα σημεία που επεμβαίνει και ελέγχει το σύστημα αυτοματισμού σε μία τυπική Κ.Κ.Μ. είναι:

> Στο Θερμαντικό στοιχείο νερού (σπάνια ηλεκτρικές αντιστάσεις), Ψυκτικό στοιχείο νερού (σπάνια στοιχείο απευθείας εκτόνωσης), ή στο κοινό στοιχείο θέρμανσης/ψύξης.

> Στο σύστημα ύγρανσης.

> Στον εναλλάκτη ανάκτησης ενέργειας ή στο διπλό κιβώτιο μίξης.

> Στους ανεμιστήρες προσαγωγής & απαγωγής αέρα.

> Στα φίλτρα καθαρότητας αέρα.

Τα βασικά υποσυστήματα για έναν αυτοματισμό σε Κ.Κ.Μ. είναι:

> Ελεγκτής.
> Αισθητήρια.
> Αναλογικές βάνες στοιχείων.
> Σερβοκινητήρες για τα πολύφυλλα διαφράγματα αέρα.
> Ρυθμιστές στροφών για τους ανεμιστήρες.
> Διακοπτικοί αισθητήρες.

Στην συνέχεια θα προσπαθήσω να αναλύσω τα βασικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω, αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι καθένα από αυτά, όχι μόνο είναι ικανό να αποτελεί αντικείμενο τεχνικού άρθρου, αλλά ολόκληρου βιβλίου.

Ελεγκτές HVAC

Είναι το μυαλό της εγκατάστασης. Στον ελεγκτή, συνδέονται όλα τα εξαρτήματα του αυτοματισμού και η βασική λειτουργία του είναι να επεξεργαστεί όλα τα σήματα εισόδου (π.χ. θερμοκρασία χώρου, πιθανές βλάβες στην εγκατάσταση κ.λ.π.), να υπολογίσει τα νέα δεδομένα λειτουργίας και να δώσει στις εξόδους τα νέα σήματα διόρθωσης λειτουργίας (π.χ. ποσοστό βάνας ψύξης, ενεργοποίηση ύγρανσης, ποσοστό νωπού αέρα κτλ).

Οι ελεγκτές μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες:

> Ανάλογα με τον αλγόριθμο ελέγχου (P, PI, PID).
> Ανάλογα με τους ελέγχους (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, γενικής χρήσης).
> Ανάλογα με την επικοινωνία (δυνατότητα επικοινωνίας ή όχι).

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ελεγκτή είναι ο αριθμός των εισόδων και των εξόδων που διαθέτει, ο τύπος αυτών (ψηφιακές ή αναλογικές) και οι δυνατότητες προγραμματισμού. Ως επί το πλείστον, χρησιμοποιούνται ελεγκτές με έτοιμες προ-προγραμματισμένες λειτουργίες (Standard Controls) και ο μηχανικός του έργου χρειάζεται να ενεργοποιήσει και να παραμετροποιήσει τις αναγκαίες λειτουργίες.

Σε κεντρικά κτιριακά συστήματα ελέγχου (Building Management System) χρησιμοποιούνται συνήθως ελεγκτές ελεύθερου προγραμματισμού και ο μηχανικός του έργου πρέπει να ετοιμάζει και το πρόγραμμα λειτουργίας.

Τα Standard Controls που χρησιμοποιούνται για έλεγχο Κ.Κ.Μ. χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1. Ελεγκτές που χρησιμοποιούνται για απλές εφαρμογές ελέγχου θερμοκρασίας με ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας (χώρου, αεραγωγού ή εμβαπτίσεως ). Βασικό προτέρημα τους είναι ότι δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου ρυθμίσεις και το μειονέκτημα τους είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει σύνθετες εφαρμογές.

2. Αυτόνομοι ελεγκτές γενικής χρήσεως για έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας, ποιότητας αέρα κ.λ.π. Έχουν δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πολύπλοκους ελέγχους αλλά δεν έχουν δυνατότητα επέκτασης με κάρτες εισόδων/εξόδων και επικοινωνία με άλλα συστήματα ελέγχου.

3. Ελεγκτές με δυνατότητα επικοινωνίας. Είναι επεκτάσιμοι (με κάρτες εισόδων/εξόδων) ελεγκτές και χρησιμοποιούν τυποποιημένες εφαρμογές για πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης• επιπλέον έχουν ενσωματωμένη επικοινωνία με άλλους ελεγκτές ή συστήματα. Η ανταλλαγή πληροφοριών βελτιστοποιεί την λειτουργία της εγκατάστασης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιτήρησης από Η/Υ.

Αισθητήρια


Τα αισθητήρια (sensors) είναι τα όργανα που ενημερώνουν τον ελεγκτή για το τι συμβαίνει στην εγκατάσταση. Για τον έλεγχο σε Κ.Κ.Μ.

Η πρώτη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει, εξαρτάται από το φυσικό μέγεθος που μετρούν:

> Αισθητήρια θερμοκρασίας.
> Αισθητήρια υγρασίας.
> Διπλά αισθητήρια θερμοκρασίας/υγρασίας.
> Αισθητήρια ποιότητας αέρα.
> Αισθητήρια διαφορικής πίεσης αέρα.
> Αισθητήρια ταχύτητας αέρα.

Ανάλογα με την τοποθέτηση χωρίζονται:

> Αισθητήρια χώρου.
> Αισθητήρια αεραγωγού.
> Αισθητήρια περιβάλλοντος.

Ανάλογα με την ακρίβεια μέτρησης χωρίζονται σε:

> Τυπικά αισθητήρια για κτιριακές εγκαταστάσεις.
> Αισθητήρια υψηλής ακρίβειας.
> Αισθητήρια υψηλής ακρίβειας με πιστοποιητικό.

Ανάλογα με το στοιχείο μέτρησης:

> Αισθητήρια αντίστασης (π.χ. Νi 1000, PT100, NTC).
> Ενεργά αισθητήρια με έξοδο 0…10 V DC ή 4…20 mA.

Ενώ τα αισθητήρια θερμοκρασίας & υγρασίας είναι γνωστά σχεδόν σε όλους, πρέπει να τονίσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν και τα αισθητήρια ποιότητας αέρα, όπου εκτός από με την μέγιστη συνθήκη άνεσης που εξασφαλίζουν στον χώρο, επιτρέπουν και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλους τους κτιριακούς χώρους, στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται μόνο σε εγκαταστάσεις, όπου η τοποθέτηση τους είναι επιβεβλημένη (π.χ. κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφοι, γυμναστήρια).

Εδώ, είναι προφανές ότι ιδιαίτερο ρόλο στην ακρίβεια ελέγχου του συστήματος, εκτός από τον τύπο και την ακρίβεια μέτρησης του αισθητηρίου, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σωστή εγκατάσταση. Λανθασμένη εγκατάσταση (π.χ. αισθητήριο χώρου τοποθετημένο σε ρεύμα αέρα από το κανάλι προσαγωγής) σημαίνει λανθασμένη μέτρηση και κατά συνέπεια λάθος έλεγχος.

Αναλογικές Βάνες

Η διαφορά των αναλογικών βανών (Modulating valves) σε σχέση με τις συνηθισμένες βάνες on-ol , είναι ότι, εκτός από τα μηχανικά μέρη (π.χ. κινητήρας, γρανάζια κ.λ.π.), περιέχουν και ηλεκτρονικό
κύκλωμα, όπου γίνεται και έλεγχος θέσης. Έτσι μπορεί να γίνει ποσοστιαία αναλογική ρύθμιση (από 0% έως 100%) του νερού που διέρχεται στο στοιχείο της Κ.Κ.Μ. Η ποσοστιαία αναλογική ρύθμιση είναι απαραίτητη στις Κ.Κ.Μ., και ό,που δεν εφαρμόζεται, παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα στις συνθήκες άνεσης (π.χ. κρύα ή ζεστά ρεύματα αέρα).

Για τον έλεγχο στοιχείων Κ.Κ.Μ. χρησιμοποιούνται δίοδες και τρίοδες βάνες τύπου έδρας με βασικά χαρακτηριστικά την υψηλή ανάλυση θέσης, ιδιαίτερα σε μικρά ποσοστά ρύθμισης, και η σχεδόν απόλυτη στεγανότητα μεταξύ των «πορτών» της βάνας.

Η συνηθισμένη ανάλυση θέσης (Rangeability) σε τυπικές κτιριακές εγκαταστάσεις είναι καλύτερη από 1/100, ενώ σε βάνες για ειδικές εφαρμογές (π.χ. χώροι παραγωγής σε φαρμακοβιομη χανίες) μπορεί να φτάσει 1/1000 με ακρίβεια θερμοκρασίας έως 0,001 Κ. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι και ο χρόνος ρύθμισης. Βάνες, στις οποίες ο αναλογικός κινητήρας είναι αργός, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συστήματα όπου παρουσιάζουν γρήγορες διακυμάνσεις (π.χ. μίξη νωπού αέρα). Τέλος κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις (π.χ. νοσοκομεία), όπου είναι διαθέσιμος ατμός, χρησιμοποιούνται για το θερμαντικό στοιχείο βάνες ατμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και το ελατήριο επαναφοράς στον κινητήρα. Ιδιαίτερο σημαντικό δεδομένο είναι ότι η σωστή επιλογή του μεγέθους της βάνας δεν έχει καμία σχέση με την διατομή του σωλήνα αλλά μόνο με την παροχή και την πτώση πίεσης του στοιχείου της Κ.Κ.Μ. Επίσης επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της βάνας και το πιθανό ποσοστό μείγματος γλυκόλης, που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση.

Για την σωστή επιλογή της βάνας υπάρχει ειδικό software υπολογισμού που διανέμεται δωρεάν.

Σερβοκινητήρες διαφραγμάτων

Οι αναλογικοί (ρύθμιση 0…100%) σερβοκινητήρες των πολύφυλλων διαφραγμάτων αέρα χρησιμοποιούνται στα κιβώτια μίξης για ρύθμιση του ποσοστού νωπού/ανακυκλοφορίας σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας (free cooling), ή στα συστήματα που ελέγχουν και την ποιότητα αέρα.

Οι on-of f σερβοκινητήρες χρησιμοποιούνται σε διαφράγματα αποκοπής αέρα, συνήθως στην προσαγωγή και στην απαγωγή της Κ.Κ.Μ. Συνήθως έχουν βοηθητικές επαφές θέσης (για ενημέρωση του ελεγκτή ότι το διάφραγμα έχει ανοίξει) και σε ειδικές περιπτώσεις έχουν και ελατήριο επαναφοράς (κλείνει το διάφραγμα όταν κοπεί η τάση τροφοδοσίας). Εκτός από τον τρόπο λειτουργίας (αναλογικός ή on-ol ), η επιλογή γίνεται συνήθως με την απαραίτητη δύναμη (Nm) που πρέπει να έχει ο σερβοκινητήρας ή με το εμβαδόν του πολύφυλλου διαφράγματος που πρέπει να κινήσουν.
Ρυθμιστές στροφών (inverter).

Τα τελευταία χρόνια, για τον έλεγχο των στροφών των κινητήρων, χρησιμοποιούνται ρυθμιστές στροφών. Ο κύριος λόγος για την χρησιμοποίηση τους είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που
προσφέρουν.

Λόγω της παραβολικής μορφής της χαρακτηριστικήςκαμπύλης των ανεμιστήρων (φορτίο μεταβλητής ροπής), το βασικό γνώρισμα είναι ραγδαία μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας με μια μικρή μείωση της ταχύτητας του κινητήρα. Καθώς η ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου των στροφών (P~n2) και η ενέργεια είναι ανάλογη του κύβου τους (E~n3), μια μείωση των στροφών κατά ένα ποσοστό της ονομαστικής τιμής, οδηγεί σε μια δραματική μείωση της κατανάλωσης (εάν ο κινητήρας λειτουργεί στο 60% των ονομαστικών στροφών, η απορροφούμενη ισχύς είναι μόλις το 21%). Οι ρυθμιστές στροφών χρησιμοποιούνται επίσης και σε συστήματα σταθερής διαφορικής πίεσης ή σταθερής ταχύτητας προσαγωγής.

Τυπικό παράδειγμα σταθερής διαφορικής πίεσης (και όχι αρνητικής πίεσης που έχουμε συνηθίσει) είναι οι γνωστοί θάλαμοι για την αντιμετώπιση του SARS. Με την χρησιμοποίηση inverter στον ανεμιστήρα προσαγωγής (ο οποίος μειώνει ταχύτητα) και στον ανεμιστήρα απαγωγής (ο οποίος αυξάνει ταχύτητα), όσο μειώνεται η διαφορά πίεσης του θαλάμου με τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. προθάλαμος ή διάδρομος), πετυχαίνουμε σταθερή μικρότερη πίεση στον θάλαμο του ασθενούς (με τελικό αποτέλεσμα την προστασία από τον SARS των υπολοίπων εγκαταστάσεων των νοσοκομείων). Η επιλογή του ρυθμιστή στροφών εξαρτάται συνήθως από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα του ανεμιστήρα.

Διακοπτικοί αισθητήρες

Η διαφορά των διακοπτικών αισθητηρίων σε σχέση με τα κλασσικά αισθητήρια είναι ότι μας δίνουν επαφή on-ol (ανοικτή / κλειστή επαφή). Χρησιμοποιούνται συνήθως για επίβλεψη των λειτουργιών της ΚΚΜ και για σήματα βλάβης. Κάποιοι χαρακτηριστικοί τύποι διακοπτικών αισθητηρίων είναι: Θερμοστάτες αντιπαγωτικής προστασίας

Διαφορικοί πρεσσοστάτες για καθαρότητα φίλτρων
Διαφορικοί πρεσσοστάτες για ένδειξη ροής αέρα
Διακόπτες ροής νερού ή αέρα

Επιλογή συστήματος ελέγχου

Πρακτικά, η βασική επιλογή του σωστού συστήματος ελέγχου είναι η επιλογή του σωστού ελεγκτή. Ο ελεγκτής είναι αυτός που καθορίζει τις λειτουργίες, ενώ τα παρελκυόμενα εξαρτήματα (π.χ. βάνες, αισθητήρια κ.λ.π.) είναι τα ίδια. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό μελετών, που περιλαμβάνει και αναλυτική μελέτη αυτοματισμού έχει αυξηθεί. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές (ειδικά σε μικρά κτίρια), εμείς είμαστε οι σύμβουλοι για το σύστημα αυτοματισμού, είτε γιατί δεν υπάρχει μελέτη, είτε γιατί είναι αρκετά παλαιά. Συνήθως την επιλογή και εγκατάσταση του συστήματος, την αναλαμβάνει η τεχνική εταιρεία (ή εργολάβος ηλεκτρολόγος/μηχανολόγος μηχανικός) που κατασκευάζει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Οι τεχνικοί (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί) σπάνια αναλαμβάνουν τον αυτοματισμό, ή εγκαθιστούν απλά συστήματα με βασικό έλεγχο την θερμοκρασία.

Το κόστος ενός συστήματος ελέγχου είναι παρά πολύ μικρό σε σχέση με το συνολικό κόστος της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, ενώ η χρησιμοποίηση συστημάτων με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, εκτός από την άνεση, προσφέρουν γρήγορη απόσβεση, αλλά και βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης οι επιπλέον έλεγχοι (π.χ. ποιότητας αέρα), εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, αυξάνουν και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Για την σωστή επιλογή του συστήματος αυτοματισμού η Siemens έχει αναπτύξει το Synco select, που είναι πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο εκτός από τις εναλλακτικές λύσεις, παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα απαραίτητα υλικά αλλά και λειτουργίες

Έλεγχος με Η/Υ

Ενώ όλες οι ρυθμίσεις στα Standard Controls πραγματοποιούνται από τα πλήκτρα που έχουν ενσωματωμένα οι ελεγκτές, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και με την βοήθεια Η/Υ.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται Η/Υ, για τον τεχνικό υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

> Ρύθμιση παραμέτρων.
> Αποθήκευση παραμέτρων με δυνατότητα download.
> Σύγκριση των παραμέτρων του ελεγκτή με τις παραμέτρους αναφοράς.
> Καταγραφή & αποθήκευση μετρήσεων με δημιουργία καμπυλών.
> Δημιουργία commissioning report της εγκατάστασης.
> Ιστορικό βλαβών.

Για τον τελικό χρήστη του κτιρίου:

> Δημιουργία οθονών λειτουργίας
& επίβλεψης.
> Εύκολος έλεγχος με οπτικοποίηση όλης της εγκατάστασης.
> Μηνύματα βλάβης & συντήρησης.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι υπάρχει και η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης μέσω modem με αυτόματη δημιουργία & αποστολή μηνυμάτων sms (ή fax) βλαβών και συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο τεχνικός της εγκατάστασης γνωρίζει για την βλάβη, πριν καν την αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ενώ έχει και την δυνατότητα ελέγχων & αλλαγής παραμέτρων από την άνεση του γραφείου του.
 

Τι είναι τα BEMS;

Τα BEMS (Building Energy Management Systems) ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστά, ως BMS (Building Management Systems) αποτελούν συστήματα που επιτηρούν και ελέγχουν τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου, με κύρια αναφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω του ακριβούς ελέγχου των επιτηρούμενων εγκαταστάσεων. Γενικάκότερα, τα BMS αναφέρονται σε συστήματα που επιτηρούν και ελέγχουν τις υποδομές ενός κτιρίου, ενισχύοντας τους παράγοντες της απρόσκοπτης, αποδοτικής και απόλυτα ασφαλούς λειτουργίας. Όλα δηλ. τα υπό έλεγχο μηχανήματα εκτελούν την λειτουργία τους μέσα στο χρονοπρόγραμμά τους, εντός των προβλεπόμενων ορίων τους και σύμφωνα με τις συνθήκες - εντολές ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί από την μελέτη. Επιπροσθέτως, γίνεται δυνατή η καταγραφή της χρήσης ενέργειας ενός κτιρίου, παρακολουθείται η εξοικονόμηση ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, ετησίως κ.λ.π. και γίνεται δυνατή η τήρηση αρχείου.

Τέλος, υπάρχει πάντα ο παράγοντας της ασφαλούς λειτουργίας με την αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμών (κινούμενων γραφικών στον Η/Υ, ηχητικών σημάτων, αποστολής e-mail, τηλεφωνικής κλήσης, κ.λ.π.), που ενημερώνει για την υπέρβαση ενός σημείου λειτουργίας, αναμένοντας στον Η/Υ, ή σε κάποια mobile συσκευή (κινητό τηλέφωνο) επιβεβαίωση του συναγερμού, είτε είναι αυτός ενεργός, είτε έχει αρθεί το συμβάν ενεργοποίησης του. Η όλη πρόσβαση στο σύστημα, κυρίως όταν έχουμε περισσότερους του ενός σταθμούς ελέγχου (μονάδες Η/Υ), γίνεται με διαρρύθμιση επιπέδων
πρόσβασης, για λόγους επιμερισμού της παρακολούθησης & ελέγχου των εγκαταστάσεων, για λόγους ασφάλειας, κ.λ.π.

Ποιες εργασίες αναλαμβάνονται από το σύστημα BMS;

Επιτήρηση & έλεγχος όλων των Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών) ενός κτιρίου. Και πιο συγκεκριμμένα:

Α. Θέρμανση, Κλιματισμός, Εξαερισμός.


> Έλεγχος των πηγών παραγωγής ψυχρού (Πύργοι Ψύξης-Ψύκτες) και θερμού νερού (Καυστήρες-Λέβητες), των αντλιών θερμότητας, κ.λ.π..

> Έλεγχος των συστημάτων προσαγωγής & επιστροφής του νερού (συλλέκτες πρωτεύοντος/δευτερεύοντος, των αντλιώνκυκλοφορητών θερμού/ψυχρού νερού, inverters, κλπ.)

> Έλεγχος των αποδεκτών του ζεστού/κρύου νερού των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, των κασετών νερού (fan coils units), των προ/μετα - θερμαντικά στοιχεία νερού, των boilers, των VRV’s, κ.λ.π..

> Επίσης έλεγχος των συστημάτων ελέγχου/διανομής αέρα (νωπού, κλιματιζόμενου, προκλιματιζόμενου), των ανεμιστήρων προσαγωγής-επιστροφής-απόρριψης αέρα, των κινητήρων διαφραγμάτων, των VAV’s κ.λ.π..

Β. Ηλεκτροστάσιο & φωτισμός

Έλεγχος και επιτήρηση των ηλεκτρικών μηχανημάτων (πίνακες μέσης/χαμηλής τάσης, των μετασχηματιστών, των UPS, των γεννητριών–ηλεκτροζεύγος κ.λ.π.), καθώς και των πινάκων φωτισμού.

Γ. Αντλιοστάσια και δεξαμενές


Έλεγχος και επιτήρηση των αντλιών/δεξαμενών ύδρευσης, πυρόσβεσης, των δεξαμενών πετρελαίου, αποχέτευσης, λυμάτων, απόνερων, όμβριων υδάτων κλπ.

Δ. Βοηθητικά συστήματα

Επιτήρηση κατάστασης βλαβών/alarm σε διάφορα συστήματα όπως: ασανσέρ, τηλεφωνικό κέντρο, ανιχνευτές κίνησης, κ.λ.π..

Το σύστημα BMS μπορεί να τοποθετηθεί & σ’ ένα υφιστάμενο κτίριο;

Μπορεί να τοποθετηθεί σε υφιστάμενο κτίριο με την προσθήκη όμως όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων: Καλωδίωση από κάθε πίνακα αυτοματισμού προς όλα τα επιτηρούμενα από αυτόν μηχανήματα και η καλωδίωση να συνδέει τους πίνακες αυτοματισμού (σειριακά, συνήθως) με τον Η/Υ.

Σε μεγάλα κτίρια υπάρχει πάντα πρόβλεψη για BMS, οπότε και οι εργασίες καλωδίωσης του BMS συντονίζονται από κοινού με τις υπόλοιπες εργασίες καλωδιώσεων και ηλεκτρικών συνδέσεων (πίνακες κίνησης των μηχανημάτων, πίνακες φωτισμού, κλπ.).

Ποιος κάνει τοποθέτηση & ρύθμιση του συστήματος;

Η τοποθέτηση του BMS γίνεται σε 3 στάδια:

1ο Στάδιο: Αισθητήρια (αέρα, νερού, κλπ), όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, υδραυλικά στοιχεία (βαλβίδες, κινητήρες), από ηλεκτρολόγο εξειδικευμένο στα περιφερειακά όργανα αυτοματισμού.

2ο Στάδιο: Πίνακες αυτοματισμού: εσωτερικές συνδέσεις με τους ελεγκτές που περιέχονται στον πίνακα και εξωτερικές συνδέσεις με τα μηχανήματα-αισθητήρια-όργανα που δίνουν ή παίρνουν σήματα, αναλογικά ή ψηφιακά, από ηλεκτρολόγο εξειδικευμένο στους πίνακες αυτοματισμού.

3ο Στάδιο: Ρύθμιση του Η/Υ από τον μηχανικό του BMS που έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα ελέγχου των ελεγκτών με τις εισόδους/ εξόδους και τις εντολές που περιλαμβάνονται.

Η ρύθμιση συνίσταται στην διαμόρφωση του προγράμματος γραφικής απεικόνισης όλων των σημείων ελέγχου σε κατάλληλες οθόνες, με σταθερά και κινούμενα γραφικά, φωτογραφίες, animation, κ.λ.π..

Ταυτόχρονα διαρρυθμίζονται όλα τα σημεία που χρίζουν κατα χώρησης σε αρχείο, βάση δεδομένων, κ.λ.π., ή που πρέπει να συνδυαστούν με συναγερμούς.

Επιπροσθέτως, η χρήση προγραμμάτων που επιτρέπουν επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο του interface από τον τοπικό Η/Υ σε άλλο απομακρυσμένο H/Y σε τοπικό δίκτυο ή στο Internet, κάνει δυνατή την πλήρη επιτήρηση κι έλεγχο της εγκατάστασης από το σπίτι, το γραφείο ή άλλο απομακρυσμένο σταθμό Η/Υ.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο τεχνίτης ψυκτικός για τα BMS;

Ο τεχνίτης ψυκτικός δεν εμπλέκεται άμεσα με το BMS. Ο προμηθευτής του BMS έρχεται συνήθως σε επαφή με τον προμηθευτή των μηχανημάτων ψύξης -θέρμανσης για την σωστή επιλογή των παραμέτρων ελέγχου των μηχανημάτων.

Ποιο είναι το κόστος και πως βοηθά μακροπρόθεσμα την επιχείρηση η χρήση των BMS;

Το κόστος του BMS εξαρτάται από την ποσότητα των σημείων ελέγχου και την ποσότητα και ποιότητα των περιφερειακών συστημάτων (αισθητήρια, βαλβίδες, κ.λ.π.). Σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. ξενοδοχειακές εφαρμογές) η εισαγωγή BMS ενισχύεται από κρατική επιδότηση και άλλα κίνητρα, π.χ. φορο-απαλλαγές. Οι τυπικές εκτιμήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας δίνουν ένα ποσοστό περί το 20%, αφενός μέσω της ορθολογικής χρήσης ενέργειας και αφετέρου μέσω του περιορισμού αλόγιστης σπατάλης ενέργειας φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης, κ.λ.π.. Ταυτόχρονα, υπάρχει το έμμεσο κέρδος από τη βελτίωση του χρόνου ζωής των μηχανημάτων (η κυκλική εναλλαγή λειτουργίας τους περιορίζει την φθορά, οι συναγερμοί-όρια λειτουργίας περιορίζουν τις υπερβάσεις λειτουργίας, η έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων αποτρέπει την παύση της εγκατάστασης και εγγυάται όρους ασφάλειας και άνεσης στους ενοίκους του κτιρίου, κ.λ.π.).

7. Ποιες παράμετροι ενός κτιρίου λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της εγκατάστασης BMS;

Το συνολικό μήκος της καλωδίωσης μεταξύ των πινάκων αυτοματισμού για την ενδεχόμενη χρήση routers. Οι θέσεις των μηχανημάτων ανά ζώνη ορόφου, ανά όροφο, κ.λ.π. για την ομαδοποίηση των ελεγκτών σε πίνακες αυτοματισμού πλησίον άλλων ηλεκτρικών πινάκων (φωτισμού, κίνησης, πυρανίχνευσης, κ.λ.π.). Το είδος των μηχανημάτων που ελέγχονται και που ενδεχομένως κρίνεται αναγκαίο να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης, παρέχοντας ενδείξεις απ’ ευθείας στην οθόνη του Η/Υ και παρακάμπτοντας το πρόγραμμα διαρρύθμισης των ελεγκτών.

Αυτό γίνεται δυνατό μέσω κάποιου πρωτοκόλλου επικοινωνίας συμβατού με το πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης (πχ. Bacnet, Modbus). Σε άλλες περιπτώσεις, όπου τα υπό έλεγχο μηχανήματα θα πρέπει να εισαχθούν πλήρως στο πρόγραμμα διαρρύθμισης των ελεγκτών, επιλέγεται κατάλληλα το δίκτυο επικοινωνίας των ελεγκτών, ώστε να είναι «ανοιχτό» στην ενσωμάτωση των υπόψη μηχανημάτων (π.χ. δίκτυα Lon Talk). Γενικά, ως προς την επιλογή του δικτύου επικοινωνίας των ελεγκτών λαμβάνεται υπ’ όψιν η ταχύτητα του δικτύου (τυπικό πεδίο τιμών 10-150 Kb/s) και η δυνατότητα των ελεγκτών να ανταλλάσσουν ή όχι μεταξύ τους δεδομένα.

Σε ποιες εγκαταστάσεις προτείνεται ή είναι απαραίτητη η χρήση συστήματος BMS;

Σε κάθε σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης μεγάλου μεγέθους (άνω των 1000 σημείων ελέγχου) αλλά και στα σύγχρονα μεσαία κτίρια (300-1000 σημεία ελέγχου). Η επιλογή μεταξύ πολλών προγραμμάτων και η διαβάθμιση των εκδόσεων σημείων ελέγχου, επιτρέπει την εισαγωγή του BMS και σε μικρές εφαρμογές έως 300 σημεία (μικρά ξενοδοχεία, δημόσια κτίρια, κ.λ.π.) αλλά και σε οικιακές εφαρμογές (έξυπνες οικίες).

Γενικά, σε μεγάλα έργα, το κόστος του BMS είναι ένα κλάσμα 10-20 % του κόστους των μηχανημάτων κλιματισμού-ψύξης-θέρμανσης και πολύ μικρότερο των συνολικών Η/Μ μηχανημάτων, οπότε η εφαρμογή του BMS είναι
δεδομένη.

Η ίδια τάση τείνει να επικρατήσει και σε μικρότερα έργα με την μείωση του κόστους των προσφερόμενων μηχανημάτων και με την λειτουργική ανάγκη χρήσης κεντρικών συστημάτων ελέγχου.

Σε ποιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται σήμερα σύστημα BMS;

Μεγάλες εγκαταστάσεις: νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, πολυχώροι διασκέδασης (σινεμά, εμπορικά κέντρα, υπόγεια γκαράζ, κ.λ.π., μεγάλα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, κ.λ.π..

Μεσαίες εφαρμογές : κτιριακά συγκροτήματα γραφείων, δημόσια-δημοτικά κτίρια, ιατρικά κέντρα, μουσεία, κ.λ.π..

Μικρές εφαρμογές : μικρά ξενοδοχεία, τράπεζες, πολυκαταστήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις σε εργαστήρια, βιομηχανικούς χώρους, κ.λ.π.


Ηλεκτρονικά

Γενικά για ηλεκτρονικά συστήματα. Που χρησιμοποιούνται.

Ηλεκτρονικά συστήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού, είτε για τον έλεγχο των μηχανημάτων (ψύκτες ή αντλίες θερμότητας), είτε για τον έλεγχο των συσκευών (fan coils, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες).

Τρόπος λειτουργίας.

Λειτουργούν όπως κάθε κλασικός, ηλεκτρονικός αυτοματισμός. Λαμβάνουν σήματα ψηφιακά ή αναλογικά, τα επεξεργάζονται μέσω κατάλληλου προγράμματος και στην συνέχεια ενεργοποιούν εξόδους, που με την σειρά τους ενεργοποιούν τα διάφορα φορτία των μηχανημάτων ή συσκευών, μέσω κατάλληλων ρελέ (συμπιεστές, ανεμιστήρες, αντλίες νερού κ.α.)

Τοποθέτηση, Ρύθμιση, Χρήση.

Η τοποθέτηση και η ρύθμισή τους απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, τόσο του συστήματος αυτοματισμού, όσο και της λειτουργίας της συσκευής ή του μηχανήματος που πρόκειται να ελέγξει.
Βεβαίως δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών, αλλά σαφώς απαιτείται πολλή βαθειά γνώση της λειτουργίας του μηχανήματος ή της συσκευής και φυσικά της εφαρμογής της.

Όσον αφορά τον τελικό χρήστη και το συνεργείο service, η χρήση τους είναι αρκετά εύκολη, αρκεί να υπάρχουν σωστά manuals, διαφορετικά είναι αρκετά δύσκολα.

Οφέλη χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων σε μια εγκατάσταση.

Όσον αφορά την λειτουργία των μηχανημάτων, το όφελος είναι ότι ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, λειτουργούν ασφαλέστερα και εν
τέλει είναι αποδοτικότερα.

Σε ότι αφορά το συνεργείο service, το όφελος είναι ότι εντοπίζει άμεσα το πρόβλημα του μηχανήματος, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Ακόμα και η αντικατάσταση ενός ελαττωματικού ηλεκτρονικού συστήματος γίνεται γρηγορότερα, αφού αλλάζει ολόκληρη πλακέτα ξεκουμπώνοντας και κουμπώνοντας φισάκια.

Τέλος όσον αφορά τους κατασκευαστές, η χρήση ηλεκτρονικών τους έδωσε μεγάλες δυνατότητες (που με ηλεκτρομηχανικά μέσα ήταν απαγορευτικές) με πολύ μικρό κόστος!

Συμπερασματικά

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ο τεχνικός ψυκτικός προκειμένου να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα.

Πρώτον, το σύστημα να έχει την πλήρη τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία που το διαθέτει διαφορετικά, δεν θα έχει όφελος από την τοποθέτηση του, αφού και θα δυσκολευτεί να το εγκαταστήσει και δεν θα το αξιοποιήσει στο έπακρο.

Και δεύτερον, το προς επιλογή σύστημα να είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο στην αγορά, που σημαίνει ότι θα έχει παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος επίλυσης διαφόρων ενδεχομένως κατασκευαστικών προβλημάτων.

 

 
         
         

Φυσικό Αέριο, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά. κατασκευή - εγκαταστάσεις - πωλήσεις - μελέτες - επισκευές.
Κλιματιστικά, Daikin, Συστήματα θέρμανσης, υδραυλικών, ηλιακά, Καυστήρες πετρελαίου, Θερμαντικά σώματα, Διακόπτες σωμάτων, Δεξαμενές πολυαιθυλενίου, Αυτονομίες, Καμινάδες, Κυκλοφορητές, Δοχεία Διαστολής, Θερμοσίφωνες, Ηλιακά, Ταχυμπόιλερ λεβητοστασίου, Όργανα θέρμανσης Επιτοίχιοι λέβητες, Εξαρτήματα καμινάδος, Καυστήρες Αερίου, Μελέτη Φυσικού αερίου, Split τοίχου, Δαπέδου/οροφής, Κασσέτες, Οροφής/τοίχου, Τύπου αεραγωγού, Συστήματα νερού, Εξαρτήματα σιδηροσωλήνας, Εξαρτήματα Ορειχάλκινα, Εξαρτήματα χάλκινα, Σωλήνες, Μονώσεις, Mπαταρίες, Στηρίγματα, Αναλώσιμα, Κόλλες, Καθαριστικά, Σπιράλ

Μηλιαράκη 17 - Κάτω Πατήσια, 111 45, Αθήνα, Τηλ.: 210-22.80.384, 22.86.268, Fax: 210-22.81.026, george@soldatos.gr
Σπάρτακου 6 - Καλλιθέα, 176 76, Αθήνα, Τηλ.: 210-34.61.963, 34.59.269, Fax: 210-34.27.021, spyros@s-soldatos.gr
Copyright © 2008 - soldatos.gr - All Rights Reserved.


Art Internet Design

 
Εταιρικό προφίλ Προϊόντα Βασικές Αρχές E-shop Δελτία Τύπου Επικοινωνία